Temel Oyunculuk Atölyesi


İçerik: Oyunculuğu meslek edinmek isteyen öğrenci adaylarına yönelik bir atölyedir.

Geçmişten bugüne çeşitli oyunculuk teknikleriyle beslenmiş, çağdaş yapısalcı fenomenlerden yola çıkarak yeni bir oyunculuk tekniği sunar.

Oyuncunun zihinsel, bedensel ve düşünsel olarak yeniden yapılanması tekniğin temelini oluşturur.

Doğaçlama, estetik, beden, ses- nefes – diksiyon ve şan derslerinin de yer alacağı 8×2 yıllık bir eğitimdir.

2. Yıl ileri oyunculuk tekniklerinin pratikleri sahne ve film etüdleri ile uygulamalı olarak işlenecek, derslere her atölye için alanında yetkin yönetmen ve oyuncular eşlik edecekler.

 

Atölye Süresi: 8 Ay – Derslerimiz haftasonları uygulanacaktır ve kontenjanla sınırlıdır.